Sesión de retorno del PRECAT2020


Ahir dia 12 de maig va tenir lloc la presentació del document de retorn del PRECAT2020 amb totes les dades de participació de la primera fase del procés, les propostes rebudes i les que han estat incorporades al text del programa. En resum, s’han recollit 1502 aportacions, de les quals 892 són propostes i la resta són comentaris. Del total de les propostes s’han incorporat 620 que representen més d’un 40%. Els canvis més destacables introduïts són: 1.- Incorporació de 8 objectius operatius més i la modificació de 29 objectius existentens. 2.- Incorporació de 13 noves actuacions i la integració de 5 actuacions específiques en altres actuacions més generals, així com la modificació de 56 actuacions. 3.- Modificació de diversos apartats 4.- Adequació als requeriments de l’ISA preliminar 5.- Incorporació de 3 nous annexos: Annex 17 Criteris de planificació dels dipòsits controlats (Classe II) Annex 18 El carboni associat als residus: una visió de futur Annex 20 Informe de sostenibilitat ambiental 6.- Increment del presssupost de 782 M€ a 820 M€

Enllaç al Document de retorn del Precat2020

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide