La recuperació és, històricament, un dels sectors que pateix de més males pràctiques endèmiques, tals com: :

  • Empreses il.legals: sense autorització de l’Administració
  • Empreses legals que fan practiques il.legals: poden acceptar material il.l.egal
  • Competència deslleial: empreses de l’Administració o participades per ella, empreses subvencionades, …
  • Empreses que sistemàticament no tenen cura del mediambient
  • Empreses que cometen frau en temes d’assegurances i avals mediambientals, llicències d’activitat, impostos, assegurances socials, etc

Per a unificar criteris se’ns fa necessari englobar en el terme Intrusisme totes aquelles empreses que actuen sense permisos o incomplint de forma constant la normativa aplicable a la seva activitat.

Informe de gestió any 2014

Durant l’any 2014 s’han presentat 36 escrits/denúncies en relació a activitats il.legals.

informe de gestio any 2014

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide