Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials

Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials


S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1256/2015, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció de residus, d’ecodisseny i de valorització interna de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el foment de la realització de projectes de prevenció de residus i de valorització interna de residus d’origen industrial i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny, la prevenció dels residus i la valorització interna dels residus industrials.

El termini de presentació de sol.licituds és de dos mesos a partir de l’endemà de la seva publicació.

Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials.

Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu.

A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials.

B1. Projectes d’R+D de millora dels processos productius per a la prevenció de residus i la valorització en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

B3. Projectes d’R+D de millora de productes mitjançant la incorporació d’estratègies d’ecodisseny que comportin una prevenció de residus en el seu cicle de vida global que no estiguin inclosos en les classes B1 i B2. Poden incloure projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de desenvolupament experimental

No subvencionables

Les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda, atès que no tenen un efecte d’incentiu ni propicien un canvi de comportament ambiental del beneficiari.

Les actuacions per a l’adaptació a normes comunitàries obligatòries que ja estiguin en vigor.

Els projectes de classe A, B1 o B2 en què els residus objecte de l’actuació de prevenció no s’hagin fet constar separadament en la corresponent declaració anual de residus industrials presentada els anys precedents al de la realització de l’actuació que s’ha de subvencionar.

Els projectes de classe A, B1 o B2 en què la gestió del residu o dels residus objecte de l’ajuda no sigui la correcta segons el Catàleg de residus de Catalunya i el tipus de residu o no tinguin al dia les corresponents fitxes d’acceptació del residu, fulls de seguiment, etc.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda excepte quan la via de gestió del residu sigui el dipòsit controlat.

Les actuacions d’R+D fonamental. Les actuacions d’R+D industrial o de desenvolupament experimental que no s’apliquin en el procés productiu o producte del sol·licitant.

 

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide