Aprovada la nova normativa sobre RAEE’s


El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, un Reial decret sobre Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics RAEE que inclou una bateria de noves mesures per millorar la seva recollida separada i gestió.

La gestió d’aquest tipus de residus -que contenen materials valuosos, però també substàncies perilloses que cal tractar- comença amb el seu adequat lliurament en les instal·lacions de recollida municipals, com els anomenats punts nets, les tendes d’aparells elèctrics i electrònics, els gestors autoritzats i els punts específics habilitats pels fabricants.

El Reial decret trasllada la normativa comunitària sobre RAEE (Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol), per complir els objectius de recollida i gestió que ens imposa la norma comunitària, aclarir els punts de recollida i les obligacions d’informació en aquesta matèria i millorar el control del trasllat d’aquest tipus residus fora de la Unió Europea. Així mateix, per impulsar la prevenció de la generació d’aquest tipus de residus fomenta tractaments com la preparació per a la reutilització, la qual cosa permet posar al mercat de nou el mateix producte una vegada que s’hagi reparat. Per a això, estableix requisits per als gestors que garanteixin que la preparació per a la reutilització es realitza de manera adequada.

OCUPACIÓ VERDA

El nou Reial decret inclou objectius específics de preparació per a la reutilització a partir de 2017 (amb un objectiu del 2% en grans electrodomèstics i del 3%, en el cas d’aparells d’informàtica i de telecomunicacions petits), ja que es tracta de la forma de gestió preferible dins de la jerarquia de residus en optimitzar la utilització de recursos. Amb això, s’estimula a més la creació de llocs de treball associats a aquesta activitat de reparació que permetrà una nova posada al mercat dels productes i l’augment de la seva vida útil.

El sector dels residus és el major generador d’ocupació verda a Espanya i representa un 27% del total de l’ocupació d’aquest tipus al nostre país, mentre que la preparació per a la reutilització dels RAEE pot generar al voltant de 4.700 ocupacions directes, segons estimacions recents. En aquest sentit, la nova normativa inclou els requisits tècnics necessaris perquè aquesta activitat de preparació per a la reutilització pugui realitzar-se amb totes les garanties per a la salut, el medi ambient i els consumidors dels nous productes.

Una altra de les novetats de la norma aprovada avui és que els establiments de venda d’aparells elèctrics i electrònics hauran d’acceptar gratis els aparells ja usats molt petits, com els telèfons mòbils, si disposen d’un establiment de més de 400 metres quadrats i sense que el consumidor hagi de comprar un altre a canvi. Així mateix, i per primera vegada,la venda d’aparells elèctrics o electrònics a través d’Internet, haurà de garantir també que els compradors puguin lliurar els residus que generin d’igual manera que en les tendes físiques.

MILLORA DE LA TRAÇABILITAT I CONTROL

El Reial decret, d’altra banda, incorpora elements per fer possible la millora del control i supervisió per les administracions públiques de la gestió d’aquests residus i aclareix l’activitat dels agents que intervenen en el procés i les seves obligacions. Per a això, crea una Plataforma Electrònica en la qual s’inclouran les dades de la recollida i gestió de RAEE, finançada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient i els productors, i una Oficina d’assignació de recollides, que serà supervisada per les Administracions Públiques implicades.

La nova regulació introdueix que els objectius de gestió de residus seran exigibles a nivell autonòmic (i no solament d’àmbit nacional com fins ara) i que s’establiran, entre altres paràmetres, en funció de la població de la Comunitat Autònoma perquè aquestes puguin exercir les seves competències d’inspecció i control d’una manera efectiva.

Finalment, la normativa aprovada també introdueix els requisits tècnics perquè les comunitats autònomes atorguin les autoritzacions de les plantes de tractament d’aquests residus, homogeneïtzant els tractaments que s’han de complir en tot el territori de l’Estat.

Font: magrama

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide