Direcció General de la Policia, Agència de Residus i RECICAT

Direcció General de la Policia, Agència de Residus i RECICAT


Direcció General de la Policia, Agència de Residus i RECICAT , acorden un protocol per intensificar la lluita contra l’activitat il·legal en el sector del reciclatge

· Signaran en breu un conveni de col·laboració que preveu reunions periòdiques, intercanvi d’informació i formació recíproca

· L’objectiu és millorar l’eficàcia contra l’intrusisme professional i prevenir els delictes i activitats il·legals, evitant el perjudici que aquests fets representen pel sector del reciclatge

La Direcció General de la Policia, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la Federació d’Associacions RECICAT-Clúster Català de Recuperació i Reciclatge   han establert un protocol d’actuació per intensificar la lluita contra l’activitat il·legal i delictiva en el sector del reciclatge mitjançant un conveni de cooperació que signaran en breu.

Aquest acord és fruit de les reunions prèvies que fa temps mantenen les tres institucions, l’última de la qual va tenir lloc el passat 16 de maig. L’objectiu és actuar amb eficàcia i contundència i de manera coordinada contra l’intrusisme professional, l’activitat il·legal i els robatoris i furts de coure i altres materials que puguin ser reciclables com runes, palets de fusta, etc. I, així, evitar el perjudici que aquests fets ocasionen a la ciutadania, directament o afectant serveis públics, al món econòmic, ja sigui industrial  o agrari i de forma especial al sector del reciclatge. L’activitat que desenvolupa aquest sector en concret és molt important per a l’economia catalana, ja que representa el 10% del nostre Producte Interior Brut.

Es pretén identificar i actuar contra les instal·lacions pirates tant des de la vessant administrativa com policial, i per això la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra (PG-ME), l’ARC i RECICAT es comprometen a mantenir reunions periòdiques i a canalitzar l’intercanvi d’informació.

Alhora, el protocol preveu establir les condicions idònies perquè l’Agència de Residus de Catalunya dugui a terme les inspeccions administratives necessàries per donar compliment a la legislació vigent en matèria de residus. En aquests controls, l’ARC compta amb el suport dels Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, RECICAT oferirà formació als mossos i mosses d’esquadra i als inspectors de l’Agència de Residus perquè aquests coneguin quin és el procés de reciclatge dels materials reciclables, especialment del coure. D’altra banda, els mossos donaran consells a les empreses del sector sobre les mesures de seguretat que poden implementar a les seves instal·lacions i en el transport del metall per prevenir possibles robatoris i furts.

Actuació a tres bandes

Els Mossos d’Esquadra han redoblat esforços en la desarticulació de grups organitzats, empreses i persones individuals que actuen fora de la llei i per garantir el control del transport de residus per carretera. El passat mes d’agost, la Policia de la Generalitat va posar en marxa el Programa Operatiu Específic (POE) contra la delinqüència en l’àmbit del metall, un pla que estableix uns criteris i unes pautes operatives comunes a tot el territori per a la lluita contra aquests delictes, amb una doble finalitat. D’una banda, prevenir i reduir els fets delictius relacionats amb la sostracció de metalls i, de l’altra, garantir als ciutadans els serveis bàsics.

Per assolir aquests principis, els Mossos han implementat accions destinades a la vigilància dels llocs amb una major incidència de la problemàtica i al control de la compra-venda que es produeix en les instal·lacions de reciclatge i ferralleries. Tots els serveis de la PG-ME es coordinen per assolir els objectius del programa. També és bàsica la coordinació amb les policies locals i amb els operadors externs, com empreses del sector i de reciclatge, com RECICAT, i institucions privades i públiques, com és el cas de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’ARC, que depèn de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial i contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d’espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

RECICAT agrupa a les associacions de la recuperació i el reciclatge més representatives del sector, que sumen 700 empreses  de recuperació, totes aquelles que disposen de codi de gestor, mouen 30.000.000 tones de residus i generen 10.000 llocs de treball. Disposen de més de 500 instal·lacions per al a gestió de residus, entre les quals n’hi ha dipòsits controlats i plantes de reciclatge de runes i residus de la construcció i plantes de valorització i recuperació de residus industrials. A més, compten amb un parc logístic de més de 2.000 vehicles industrials per al servei de recollida i transport de residus.

Àrea de Comunicació,
Barcelona, 18 de maig de 2011

Per a qualsevol aclariment podeu
posar-vos en contacte amb l’Àrea de Comunicació
de la Direcció General de la Policia

93 495 97 58/59
[email protected]
www.gencat.cat/mossos

 

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide