Poden formar part de RECICAT totes les associacions que reuneixin les següents condicions:

  • Que els fins socials siguin el foment i la defensa de la recuperació de residus
  • Que estiguin legalment inscrites en el Registre corresponent
  • Que estiguin identificats amb els fins de la Federació

Les associacions interessades en formar part de RECICAT han de presentar una sol.licitud a la Junta Directiva la qual prendrà la decisió d’acceptar la candidatura i informarà l’Assemblea General a reunió més inmediata.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide