ADMISTRACIÓ MEDIAMBIENTAL

Generar un espai de confiança i col.laboració amb l’Agència de Residus i altres organismes competents en la matèria, per al desenvolupament de propostes i establiment d’acords i/o convenis que beneficíen les dues parts.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Els ajuntaments tenen la competència en l’atorgament de determinades autoritzacions i per tant , cal crear canals de diàleg permanent amb ells o amb entitats supramunicipals per a establir criteris comuns en relació als requeriments legals per obtenir les llicències ambientals.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide