L’ARC destinarà més de 800.000 euros a accions i projectes de prevenció i valorització de residus industrials

16-2-2015

RECICAT, integrant de la Comissió de seguiment del cànon de residus industrials,  ha participat en l’avaluació prèvia de l’aprovació de les bases de la convocatòria per destinar 813.352 EUR a finançar projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials, i a projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials....

Llegir més

Sessió de retorn del PRECAT2020

24-11-2014

Ahir dia 12 de maig va tenir lloc la presentació del document de retorn del PRECAT2020 amb totes les dades de participació de la primera fase del procés, les propostes rebudes i les que han estat incorporades al text del programa. En resum, s’han recollit 1502 aportacions, de les quals 892 són propostes i la resta són comentaris. Del total de les propostes s’han incorporat 620 que representen més d’un 40%. Els canvis més destacables introduïts són: 1.- Incorporació de 8 objectius operatius més i la modificació de 29 objectius existentens. 2.- Incorporació de 13 noves actuacions i la integració de 5 actuacions específiques en altres actuacions més generals, així com la modificació de 56 actuacions. 3.- Modificació de diversos apartats 4.- Adequació als requeriments de l’ISA preliminar 5.- Incorporació de 3 nous annexos: Annex 17 Criteris de planificació dels dipòsits controlats (Classe II) Annex 18 El carboni associat als residus: una visió de futur Annex 20 Informe de sostenibilitat ambiental 6.- Increment del presssupost de 782 M€ a 820 M€ Enllaç al Document de retorn del...

Llegir més

Reunión en el Congreso de los Diputados con la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente

23-11-2014

Encuentro muy interesante al que asisten la Presidenta de RECICAT Sra. Montserrat Vila, el Sr. Víctor Moralo, Letrado de RECICAT y Luis Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo. Comenzado nuevos proyectos. Primeros pasos del sector catalán del reciclado ante la ley de responsabilidad medioambiental. Con fecha 28 de abril, EQA colaboró con RECICAT en una mesa redonda con empresas del sector del reciclado, motivada por la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental Los diversos ponentes han coincidido en destacar el espíritu de prevención de la ley, así como el de la posibilidad de gestión y anticipación ante los riesgos medioambientales. D. Luis Ortiz Ceballos, director ejecutivo de RECICAT indicó la necesidad de su sector de estar informado sobre este y comunicó que se está trabajando en la elaboración de una herramienta sectorial de análisis de riesgos ambientales para el sector. Por su parte, D. Enric Pueyo, de la Sección de mejores Técnicas disponibles de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña expuso las obligaciones que para los operadores implica la ley así como el estado actual de las herramientas que se están desarrollando desde la administración para su aplicación. Destacó que en breve se publicará un documento en el que el MARM acotará y priorizará los sectores incluidos en el Anexo III. A continuación, D. Luis Ramos, de la consultora Prevencontrol. En su intervención ha destacado las ventajas de un MIRAT para el sector, por la reducción en recursos económicos y humanos necesarios en cada instalación del sector para satisfacer las exigencias de la Ley, tanto en el proceso de elaboración del análisis de riesgos, como en el de su verificación, entre otros. La visión del verificador ha sido aportada por EQA, a través de Dña. Raquel García, Responsable del área de Riesgos Ambientales. Se ha descrito el papel del verificador, destacando su contribución para lograr una homogeneidad en los análisis de riesgos. Asismismo, ha señalando cuales son las actuales incertidumbres existentes y que deberán ser aclaradas por el esquema de acreditación de verificadores pendiente de publicación. Desde el Pool Español de Riesgos Medioambientales, D. Miguel A. de la Calle ha expuesto los pros y contras de las diferentes opciones de garantía financiera, evidenciándose el seguro como la única que transfiere el riesgo fuera del operador. Por otro lado, ha indicado que consideraría conveniente el desarrollo de un anexo adicional a la Ley e independiente del Anexo III, en el que se recogiese exclusivamente las actividades sujetas a constitución de garantía financiera obligatoria. El tema ha propiciado un interesante debate en el que han participado muchos de los asistentes. La jornada ha sido clausurada por Dña. Carme Serrano, secretaria de Recicat, la cual ha remarcado la necesidad del sector de adaptarse a las exigencias de la...

Llegir més

Medi Ambient i Habitatge impulsa la recollida selectiva de les piles i del paper i cartró

22-11-2014

Después de un largo proceso, hoy se ha firmado el nuevo Convenio del paper de Catalunya, por los representantes de la Entitat Metropolitana, Associació y Federació de Municipis, el Honorable Conseller y el President del Gremi. Un largo camino que culmina en un buen acuerdo que beneficiará a todos: a la Administración, a las entidades locales, a la ARC y a los recuperadores del papel. Medi Ambient i Habitatge impulsa la recollida selectiva de les piles i del paper i cartró amb la signatura de dos convenis. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha signat un conveni amb els sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors, i un altre amb el representant de les empreses recuperadores de paper i cartró. Aquests convenis són un instrument al servei de les administracions per continuar impulsant la recollida selectiva dels residus i fomentar-ne el seu tractament correcte. El conveni signat entre el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i els representants dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors, de la Fundación Ecopilas, José Pérez García, i d’European Recycling Platform España, Ignacio Duque Oliart, estableix el marc de funcionament i l’activitat que duran a terme els SIG de residus de piles i acumuladors a Catalunya, així com la seva relació amb les diverses administracions públiques. Es tracta d’un instrument per tal d’assegurar el compliment de la normativa estatal en relació als residus de piles i acumuladors i per garantir la seva gestió correcta quan esdevenen residus. El conseller de Medi Ambient i Habitatge també ha signat un conveni de col·laboració amb el president del Gremi de Recuperació de Catalunya, Xavier Riba, en representació de les empreses recuperadores i recicladores de paper i cartró. Aquest conveni és una eina per fomentar la recollida selectiva del paper i el cartró a Catalunya i per facilitar el circuit de reciclatge i comercialització d’aquest material un cop ha estat dipositat adequadament per la ciutadania per al seu reciclatge. En la signatura dels dos convenis també han estat presents Genoveva Català, directora de l’Agència de Residus de Catalunya, així com representants de les organitzacions municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques i Entitat Metropolitana del Medi...

Llegir més

Jornada Tècnica: Aplicació de la llei 26/2007, de responsabilitat mediambiental

20-11-2014

El dia 28 d’abril de 2010 es va celebrar al Centre d’Empreses de Noves Tecnologies (Cerdanyola) la jornada APLICACIÓ DE LA LLEI 26/2007 DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL, L’ECOSOSTENIBILITAT COMENÇA A L’EMPRESA, organitzada per RECICAT i amb la col.l.aboració de Prevencontrol, EQA, Pol Español de Riesgos Medio Ambientales i el Departament de Medi Ambient i Habitatge. La Jornada va tractar els aspectes generals de la Llei 26/2007 i el seu Reglament RD 2090/2008 i com afecten a les empreses els requisits legals establerts, així com una visió pràctica de com portar a terme aquests requeriments ( Anàlisis de Riscos Ambientals, Verificació de l’Anàlisi, Monetització dels riscos i Garantia Econòmica obligatòria). La jornada va aplegar a un gran número d’empreses del sector de la gestió de residus, així com professionals de la consultoria...

Llegir més

Ecòpolis Especial Residus | El Periòdico de Catalunya

19-11-2014

Us adjuntem els enllaços digitals on podreu accedir als documents de la publicació en PDF i visionar un resum de la taula rodona prèvia que va tenir lloc el passat 20 d’abril a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). · Blog del monogràfic · Ecòpolis especial residus  [arxiu PDF en català] · Ecópolis especial residus [archivo PDF en castellano] · Resum del vídeo de taula...

Llegir més

Esmorzar col·loqui amb Joan Puigcercós

20-10-2014

El proppassat divendres dia 29 d’Octubre, el president d’Esquerra, senyor Joan Puigcercós es va trobar amb una cinquantena d’empresaris del sector del reciclatge i de la recuperació de Catalunya dins un esmorzar col·loqui organitzat per RECICAT. A les dues hores que va durar la dita trobada el senyor Puigcercós va parlar dels problemes que afecten al nostre sector i va fer especial èmfasi al greu problema del intrusisme, deixant palès que té un gran coneixement del nostre sector, i va respondre a totes les qüestions plantejades pels assistents. Des de RECICAT volem agrair el temps que ens va...

Llegir més

El líder nacionalista presenta els plantejaments mediambientals de CiU

20-10-2014

El president de CiU i candidat a la presidència, Artur Mas, ha explicat aquest matí que “les formacions de l’espai central del catalanisme han d’agafar la bandera de la sostenibilitat perquè si no queda en mans de forces de representativitat molt petita. Que no sigui una imposició d’unes petites minories, que els darrers anys, quan condicionen l’acció del govern condicionen l’evolució del país”. El líder nacionalista ha visitat avui l’empresa de recuperació i reciclatge Riba i Farré, a L’Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès), on ha presentat els compromisos de sostenibilitat de CiU. Mas ha destacat el fet de presentar el programa de sostenibilitat en una empresa, “perquè sostenibilitat és economia, CiU lliga sistemàticament economia i sostenibilitat”. “CiU defensa l’ecologisme del fer: el que va lligat a l’activitat. Aprofitar la sostenibilitat per desenvolupar una economia nova per agafar més empenta i prendre una vocació exportadora”. Mas ha reclamat que “la Generalitat ha d’organitzar-se de manera que el departament de la sostenibilitat tendeixi a aturar-ho tot, sinó que col·labori amb l’economia. Tota l’acció del govern ha d’estar al costat de l’economia productiva.” “Canviar l’ecologisme del cap de setmana per l’ecologisme d’entre setmana. Preservar, que està bé, però aprofitar per crear riquesa”, ha dit. El programa de CiU passa pels residus, tema energètic, amb una aposta clara per les renovables,“sabent que cal acompassar-les al cost que tenen. En el camp del transport i la mobilitat. De l’aigua: Som crítics amb coses que s’han fet, però és evident que el tractament d’aigua representa un know how considerable a Catalunya”. Prem la imatge per ampliar. “Estalvi i eficiència: Ens falta cultura en aquest sentit, com de manteniment”, ha advertit, ·”S’ha presumit de la dessaladora del Prat, i es presenta com un gran recurs per l’abastament d’aigua. En termes de sostenibilitat, té sentit fer dessaladores, que consumeixen molta energia i generen una aigua caríssima·”. “És necessari no impedir que les coses es facin, sinó ajudar a que es facin bé. I castigar qui no ho faci” El president de CiU ha proposat una política fiscal verda, que passi per associar els estímuls fiscals a les empreses i famílies que apostin per la sostenibilitat i l’eficiència. Aprofitar el medi ambient per al reequililbri territorial. La Catalunya interior no és només un jardí, sinó un espai productiu. La gent que hi viu ho necessita. “No només es tracta de preservar, sinó de veure com a través de la sostenibilitat acabem creant tot un ecologisme del fer que pugui anar en la línia de créixer econòmicament i que se’n beneficiï tot el país”, ha recordat. Prem la imatge per ampliar. Artur Mas ha ofert tamvé una “política ambiental “Utilitzar instruments fiscals per incentivar empreses que facin inversions: aprofitament d’aigua, reciclatge de residus, estalvi, eficìència, etc. A través de l’IRPF en el cas de les famílies o d’altres impostos en el camp de l’aigua”. Mas ha recordat que “la meva vocació és que no es deixin de fer coses a Catalunya perquè una minoria que no arriba al 10% dels vots ho imposi, quan una majoria està d’acord en fer-ho. Per exemple, el quart cinturó, en que en teoria PSC i CiU estem d’acord en fer-lo no com diu el ministerio e Fomento, Però al final ICV ho acaba bloquejant i el país queda aturat”. “No estem en contra...

Llegir més

COMPAREIXENÇA DE RECICAT DAVANT LA “COMISION DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA”

20-10-2014

El dia 7 d’abril de 2011, RECICAT va ser convidat a comparèixer davant la “Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca”, per informar en relació amb el “Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados”. L’exposició va ser a càrrec del Sr. Joan Barfull, Responsable de Desenvolupament de la Directiva Marco de Residuos del Clúster Català de la Recuperació i el Reciclatge (RECICAT). Enllaç:...

Llegir més

La industria se levanta contra el sistema de depósito y retorno de envases

20-10-2014

El sector de la alimentación, el pequeño comercio, la distribución y los entes responsables del reciclaje de envases y de vidrio, Ecoembes y Ecovidrio, denuncian el millonario coste que supondría para estas industrias la implantación de un nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases que contempla la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Guerra abierta de la industria contra la instauración de un nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases al que abre la puerta la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que vota hoy el Senado. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Confederación Española del Comercio (CEC), Ecoembes y Ecovidrio unieron sus fuerzas ayer para denunciar el coste millonario que tendrá la medida en sus respectivos sectores de actividad. La ley contempla la creación de un sistema de reciclaje de envases complementario al que gestionan Ecoembes y Ecovidrio desde 1997, en el que el consumidor paga un depósito por el producto envasado al comercio. De devolver el envase, recupera el dinero. Queda aún por definir el coste del depósito. En Alemania, donde el SDDR funciona desde 2003, el consumidor paga 25 céntimos de euro por envase. En California, se limita a un céntimo. Los países nórdicos, Australia, Hawai, Nueva York, Oregón, Islandia e Israel también han incorporado el SDDR. La medida necesita la implantación de 20.000 máquinas expendedoras de envases que se colocarían en los comercios, supermercados e hipermercados, con un coste de 20.000 euros por máquina. Estas organizaciones denuncian que a estos 400 millones de euros se sumarían otros 470 millones anuales para su gestión. “Los costes son inasumibles por el pequeño comercio, para solo un incremento del 2% respecto al reciclado actual”, explicó ayer Paloma Sánchez, directora del departamento de medio ambiente de FIAB. Desde la Confederación Española de Comercio (CEC) se señala que a esta inversión inicial habría que sumar el coste de otras infraestructuras complementarias, como cintas transportadoras, máquinas compactadoras de envases, plantas de conteo o el lucro cesante por la pérdida de espacio por venta o almacén. El sistema de depósito, devolución y retorno está planteado para la recuperación de envases de un solo uso para agua, cervezas, zumos y refrescos que representan 1.100.000 toneladas de plástico, brik, metales y vidrio. El resto de residuos no orgánicos seguirían bajo el paraguas de los sistemas integrados de gestión (SIG) de Ecoembes y Ecovidrio, que financian las empresas envasadoras de alimentos y bebidas. Las organizaciones reclaman que la ley solo autorice la implantación del nuevo sistema en caso de no alcanzarse los objetivos de reciclaje del 55% fijados por la Unión Europea, “los cuales ya se cumplen holgadamente”, explicó Melchor Ordóñez, presidente de Ecoembes. En 2010, el reciclaje de envases en España alcanzó el 66% de cuantos se pusieron en el mercado. Desde la asociación Retorna, que impulsa la implantación del SDDR en España, defienden que el nuevo sistema “crea empleo, ingresos y reduce los residuos, que se convierten en recursos”, explica Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la organización, a la que se han sumado Comisiones Obreras, diversas organizaciones ecologistas y el gremio de recuperadores de residuos de Cataluña....

Llegir més
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide